ฝน...

posted on 22 Feb 2011 19:02 by tannykee
ฟ้าครึ้มมาตั้งแต่มื่อวานทำท่าเหมือนฝนจะตก แต่ สุดท้ายก็ ร้อนอ้าวต่อไป
วันนี้ มาครึ้มช่วงบ่ายแก่ๆ และแล้ว ฝนก็เทลงมาตามด้วยลมที่แรงอย่างกะพายุ
แว่บแรกก็คงคิดเหมือนคนทั่วไป เออ ดี ร้อนตับแล่บเผื่อจะได้เย็นลงบ้าง
แต่ว่าลืมคิดถึงสภาพหมู่บ้านที่อยู่นี่ - -"
 
ฝนตกทีไร ไม่ว่าจะแรงมากหรือเบาน้อย ไฟต้องดับทุกทีซิน่า

ฝนตกก็ดับ !! ลมแรงก็ดับ !! แดดร้อนมากมันยังเคยดับ !! ต่อไปแค่หมาเห่ามันคงดับ !@#$%
 
แล้วก็เป็นไปตามคาด ลมแรง ฝนหล่นมาแค่ไม่ถึง 20 นาที ไฟตกไป 1 รอบ  (!)
5 นาทีต่อมา ไปตกรอบที่สอง (!?!)
7 นาทีต่อมา ดับเลย หายไป ประมาณ 10 นาที (!!!)
พอไฟมา ลมเริ่มเบาฝนเริ่มเม็ดบางลง คิดว่ารอดแล้ว ดีใจได้ 10 นาที ไฟตกอีกแล้ว (-*-)
แถมพอมาก็ไม่ครบ หลอดไฟติดแต่ไม่สว่าง พัดลมติดแต่เป่าปากลมยังแรงกว่า (- -*)
คอมพิวเตอร์ต้องปิดไว้ เปิดแล้วไฟจะดับทั้งหมด (WTF!)
 
10 นาทีต่อมาถึงเข้าสภาวะปรกติ เฮ้ออออ ฝนตกทีไรงานเข้าทุกที คอมฯจะเจ๊งหมดแล้ว !@#$%

Comment

Comment:

Tweet

threadid=

#873 By http://maillotliverpool.ethicalbase.com/ (113.119.55.235) on 2013-08-01 13:58

index/topic/id/

#872 By http://maillotallemagne.wehaay.com (113.119.55.235) on 2013-08-01 13:17

index.php?s= showtopic=

#871 By http://maillotbresil.wehaay.com (113.119.55.235) on 2013-07-31 21:04

il ya les souris diabolique qui vous met au défi de suivre simultanément le actualizar r4 upgrade revolution for ds de plusieurs souris alors qu&rsquo. il est livré sans carte Mini-SD sans graveur firmware whats the difference nintendo ds lite and dsi. y compris 80's nintendo games list dernier?Nintendo DSi/ DSi XL, * Prend adobe flash player for nintendo dsi xl charge le jeu de téléchargement.

#870 By http://www.r4carte3ds.fr/ (113.119.54.160) on 2013-07-31 16:06

Project X Zone lancera dans les magasins actualizar r4 upgrade revolution for ds travers l&rsquo. Amérique du Nord plus tard cette whats the difference between ds lite and dsi. enrter autolatiquement dans le mode 80's nintendo games list Double UI éran avec des ic?nes, la machine adopte adobe flash player for nintendo dsi xl ergonomie proche de celle d&rsquo.

#869 By http://www.gateway3ds.eu/ (113.119.54.160) on 2013-07-31 16:06

Acekard 2i dirige automatiquement vos documents au dossier de sauvegarde et vous navez pas à perdre votre temps actualizar r4 upgrade revolution for ds choisir les types de sauver manuellement. car il prend facilement en charge nimporte quel type et le type de carte whats the between nintendo ds lite and dsi SD. Vous pouvez facilement changer la langue sur 80's nintendo games list et choisir dutiliser celui qui vous convient le mieux, il peut le adobe flash player for nintendo dsi xl pour lexpérience du charme du jeu.

#868 By http://www.r4i-sdhc.com (113.119.54.160) on 2013-07-31 16:06

The Incredible " inside info " Of How One Could Ace makeup Without The Need For Practical knowledge! Mac Makeup For Sale http://www.usa-macmakeupwholesale.com

#867 By http://www.usa-macmakeupwholesale.com (220.161.118.105) on 2013-07-30 10:05

What you hadn't heard about makeup might possibly be costing even more than you might think. Mac Cosmetic Wholesale http://www.cosmetics-wholesalerusa.com

#866 By http://www.cosmetics-wholesalerusa.com (220.161.118.105) on 2013-07-28 12:44

viewtopic-p-*.html

#865 By http://maillotdefoot-pas-cher.ethicalbase.com/ (116.21.64.219) on 2013-07-27 06:42

post.php?action=reply

#864 By http://1to1elite.com/1to1elite-maillotdefootpascher.html (116.21.64.219) on 2013-07-26 21:04

threads/newreply.php?p=

#863 By http://maillotirlande.1to1elite.com (116.21.64.219) on 2013-07-26 19:01

index.php?act=ST&f=

#862 By http://maillotbarcelone.wehaay.com/ (116.21.64.219) on 2013-07-26 14:14

もフォースクエア、Booyah、Yelp のような適用する機能 <a href="http://www.maillots-foot-pas-chere.net/" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#861 By http://www.maillots-foot-pas-chere.net/ (116.21.64.35) on 2013-07-24 00:39

して、いくつかの妥協は絶えず発生します。その年 <a href="http://www.achetermaillotdefoot.com" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#860 By http://www.achetermaillotdefoot.com (116.21.64.35) on 2013-07-24 00:01

イトをご利用いただけます。を <a href="http://www.achetermaillotdefoot.com" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#859 By http://www.achetermaillotdefoot.com (116.21.64.35) on 2013-07-23 22:53

る必要があります常に行くより、元のように <a href="http://www.achetermaillotdefoot.com" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#858 By http://www.achetermaillotdefoot.com (116.21.64.35) on 2013-07-23 18:17

グッチ竹ハンドバッグ、現在起動。 <a href="http://www.maillots-foot-pas-chere.net/" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#857 By http://www.maillots-foot-pas-chere.net/ (116.21.64.35) on 2013-07-23 16:04

かの妥協は絶えず発生します。その年の 2010 年春、コイル グ <a href="http://www.achetermaillotdefoot.com" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#856 By http://www.achetermaillotdefoot.com (116.21.64.35) on 2013-07-23 15:25

イトをご利用いただけます。を <a href="http://www.maillots-foot-pas-chere.net/" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#855 By http://www.maillots-foot-pas-chere.net/ (116.21.64.35) on 2013-07-23 13:39

イトをご利用いただけます。を <a href="http://www.maillot-de-foot-pascher.net/" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#854 By http://www.maillot-de-foot-pascher.net/ (116.21.64.35) on 2013-07-23 12:15

もフォースクエア、Booyah、Yelp のような適用する機能 <a href="http://www.maillot-de-foot-pascher.net/" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#853 By http://www.maillot-de-foot-pascher.net/ (116.21.64.35) on 2013-07-23 10:33

る必要があります常に行くより、元のように <a href="http://www.maillot-de-foot-pascher.net/" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#852 By http://www.maillot-de-foot-pascher.net/ (116.21.64.35) on 2013-07-23 10:15

る必要があります常に行くより、元のように <a href="http://www.maillot-de-foot-pascher.net/" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#851 By http://www.maillot-de-foot-pascher.net/ (116.21.64.35) on 2013-07-23 09:58

かの妥協は絶えず発生します。その年の 2010 年春、コイル グ <a href="http://www.maillot-de-foot-pascher.net/" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#849 By http://www.maillot-de-foot-pascher.net/ (202.105.62.65) on 2013-07-19 19:07

して、いくつかの妥協は絶えず発生します。その年 <a href="http://www.maillot-de-foot-pascher.net/" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#849 By http://www.maillot-de-foot-pascher.net/ (202.105.62.65) on 2013-07-19 19:07

もフォースクエア、Booyah、Yelp のような適用する機能 <a href="http://www.maillot-de-foot-pascher.net/" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#848 By http://www.maillot-de-foot-pascher.net/ (202.105.62.65) on 2013-07-19 19:07

かの妥協は絶えず発生します。その年の 2010 年春、コイル グ <a href="http://www.maillot-de-foot-pascher.net/" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#846 By http://www.maillot-de-foot-pascher.net/ (202.105.62.65) on 2013-07-19 19:07

る必要があります常に行くより、元のように <a href="http://www.maillot-de-foot-pascher.net/" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#847 By http://www.maillot-de-foot-pascher.net/ (202.105.62.65) on 2013-07-19 19:07

かの妥協は絶えず発生します。その年の 2010 年春、コイル グ <a href="http://www.maillot-de-foot-pascher.net/" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#844 By http://www.maillot-de-foot-pascher.net/ (202.105.62.65) on 2013-07-19 19:07

を操作できるように、リソース ボックスだけでなく、彼ら <a href="http://www.maillot-de-foot-pascher.net/" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#845 By http://www.maillot-de-foot-pascher.net/ (202.105.62.65) on 2013-07-19 19:07

を操作できるように、リソース ボックスだけでなく、彼ら <a href="http://www.maillot-de-foot-pascher.net/" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#842 By http://www.maillot-de-foot-pascher.net/ (202.105.62.65) on 2013-07-19 19:06

る必要があります常に行くより、元のように <a href="http://www.maillot-de-foot-pascher.net/" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#843 By http://www.maillot-de-foot-pascher.net/ (202.105.62.65) on 2013-07-19 19:06

陸のロッジに達すると、cnn の放送は購入者が <a href="http://www.maillot-de-foot-pascher.net/" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#840 By http://www.maillot-de-foot-pascher.net/ (202.105.62.65) on 2013-07-19 19:06

もフォースクエア、Booyah、Yelp のような適用する機能 <a href="http://www.maillot-de-foot-pascher.net/" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#841 By http://www.maillot-de-foot-pascher.net/ (202.105.62.65) on 2013-07-19 19:06

陸のロッジに達すると、cnn の放送は購入者が <a href="http://www.maillot-de-foot-pascher.net/" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#839 By http://www.maillot-de-foot-pascher.net/ (202.105.62.65) on 2013-07-19 19:06

もフォースクエア、Booyah、Yelp のような適用する機能 <a href="http://www.maillot-de-foot-pascher.net/" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#838 By http://www.maillot-de-foot-pascher.net/ (202.105.62.65) on 2013-07-19 19:06

もフォースクエア、Booyah、Yelp のような適用する機能 <a href="http://www.maillot-de-foot-pascher.net/" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#837 By http://www.maillot-de-foot-pascher.net/ (202.105.62.65) on 2013-07-19 19:06

webboard/index.php?topic=

#836 By http://maillotholland.wehaay.com (202.103.132.178) on 2013-07-18 14:06

index.php?action=profile;u=

#835 By http://maillotpsg2013.wehaay.com/ (202.103.132.178) on 2013-07-18 12:33

modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=

#834 By http://maillotsuede.wehaay.com/ (202.103.132.178) on 2013-07-18 12:31

index/topic/id/

#833 By http://maillotgirondinsdebordeaux.ethicalbase.com/ (202.103.132.178) on 2013-07-18 12:17

showthread.php?p=

#832 By http://maillotusa.1to1elite.com/ (202.103.132.178) on 2013-07-18 11:17

action=profile;u=

#831 By http://maillotfootarsenal.wehaay.com/ (202.103.132.178) on 2013-07-18 11:02

index.php?topic=

#830 By http://maillotallemagne.wehaay.com (202.103.132.178) on 2013-07-18 09:23

index.php?/user/

#829 By http://maillotchelsea.wehaay.com/ (202.103.132.178) on 2013-07-18 09:16

Forum/post.php?tid=

#828 By http://lunetterayban.ethicalbase.com/ (202.103.132.178) on 2013-07-18 08:43

post.php?action=reply

#827 By http://maillotportugal.ethicalbase.com/ (202.103.132.178) on 2013-07-18 08:35

member.php?action=profile&uid=

#826 By http://maillotdefootpascher.ethicalbase.com/ (14.147.205.133) on 2013-07-17 21:43

forum-thread-view?r=

#825 By http://maillotdefoot.1x.fr/ (14.147.205.133) on 2013-07-17 20:26

/topic.php?p=*

#824 By http://maillotirlande.1to1elite.com (14.147.205.133) on 2013-07-17 19:53